Rólunk - Küldetésünk, eredmények

Küldetésünk

Az Afrika legtöbb országát sújtó irracionális nyomor, szegénység, betegség és erőszak indított minket arra, hogy szervezett kereteken belül nyújtsunk segítséget. Az Afrikáért Alapítvány elsődleges célja és alapelve az oktatás, az egészségügy és a szociális ellátás terén olyan elméleti és gyakorlati tudás átadása, amely az Afrikában élők számára önállóan is megvalósítható és mindennapi életükbe átültethető. Az időszakos, eseti segítségnyújtások megerősíthetik a külső segítségtől való függést és az afrikaiak azon hitét, miszerint ők „képtelenek egyedül talpra állni”. Az alapítvány tevékenysége olyan hosszútávon fenntartható és mély változási folyamatot céloz meg, mely az emberek eltárgyiasítása és passzivitása helyett az emberek aktivitását hangsúlyozza. Ez a szemléletmód a kölcsönösség elvén alapul.


Az alapítvány céljai az oktatás, az egészségügy és a szociális szolgáltatások területén:

 • Az alapítvány hosszú távú célja, hogy Kongóban és Etiópiában, és reményeink szeint több afrikai országban olyan központokat hozzon létre, amelyek a hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeinek javításához, későbbi jobb boldogulásához szükséges minden alapvető lehetőséget biztosítják: árvaház, oktatás, egészségügyi ellátás, jövedelemtermelő szakmai tevékenység és szakképzés.
 • Oktatási, szociális, egészségügyi intézmények létesítése, a már működő támogatott intézményeink fenntartása, ahol a gyermekek méltó körülmények között élhetnek, tanulhatnak.
 • Taneszközök, iskolaszerek, szemléltető eszközök beszerzése és eljuttatása afrikai iskolákba.
 • Olyan afrikai szakemberek képzése és továbbképzése, akik a program befejeztével továbbadják tudásukat és folytatják az alapítvány munkáját helyben, állandósult jelleggel.
 • Egészségügyi, megelőző és felvilágosító jellegű előadások szervezése betegségekről, életmódról, születésszabályozásról stb. Afrikában.
 • Az alapítványi célok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
 • Ismeretterjesztő előadások, kiállítások szervezése az afrikai kultúra iránt érdeklődő európaiak számára.
 • Ismeretterjesztés és gyakorlati segítségnyújtás a betegségek megelőzésében és a testi egészség megőrzésében.
 • Gyakorlati, az önfenntartást, önellátást célzó tudás átadása (mezőgazdasági tevékenységek, élelmiszertartósítás, higiénia, növénytermesztés saját területen).
 • Szociális intézmények létesítése, a már meglévő intézmények működésének támogatása, ahol az elhelyezettek mentális, pszichikai és szociális fejlődéséhez szükséges környezeti tényezők adottak.
 • Együttműködés más intézményekkel, szervezetekkel a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésének céljából.
 • Humanitárius tevékenységek nyújtása a rászorulóknak: ruhanemű, tanszerek (francia, angol nyelvű tankönyvek), gyógyszer, kötszer, technikai és egyéb használati eszközök, eseti gyógykezelések finanszírozásának formájában.
 • Az alapítvány közvetítő szerepet vállal azon esetekben, ha valamely magyarországi szervezet bármely afrikai szervezet támogatásában érdekelt.

Eredményeink

 • Árva-és diáktámogatási programunk sikeresen működik. Az Othniel Általános-és Középiskola folyamatosan bővül, a 2011-es évtől új szakokat vezettünk be. Jelenleg 600 kisdiák tanul az intézményben, ezen gyerekek nagy részének van már magyar támogatója. Az iskola 45 alkalmazottjának állandó fizetését biztosítjuk.
 • 11 árvának biztosítjuk a mindennapi szükségleteket.
 • 2005-ben kiemelt fejlesztési programba kezdtünk: elkezdtük Kongó első magyar támogatásból megvalósult iskolájának megépítését, a tervezett szociális és oktatási gyermekközpont alappilléreként. Támogatóink nagylelkűségének és a kongóiak kitartó munkájának eredményeképpen 2006. szeptember 14-én megnyitóünnepségen átadtuk az első, 8 tantermes épületblokkot, diákjaink egy része a 2006/2007-es tanévet már ebben az intézménykomplexumban kezdhette meg.
 • 2004 tavaszán kéthónapos karitatív utat szerveztünk a Kongói Demokratikus Köztársaságba, 2005-ben kétszer jártunk támogatott intézményeinknél, 2006 márciusában is iskolaépítésünk beindításához missziós utat szerveztünk, 2006 őszén pedig megnyitottuk az első kongói-magyar iskolát. Évente kétszer utazunk Kongóba a támogatott intézményekhez, a munka felügyeletére és az újabb szükségek felmérésére. Lásd a képeket a Galériában
 • 2004-es utunk során az Afrikáért Alapítványt Kongóban bejegyeztettük, megnyitottuk kinshasai irodánkat, megválasztottuk képviseletünket
 • Magyarországon megalakulásunk óta közel 150 település 100 intézményébe jutottunk el ismeretterjesztő és tolerancia előadásunkkal, közel 30 önálló fotó, gyermekrajz-és tárgykiállításunk nyílt meg, több tucat fesztiválon, rendezvényen mutatkoztunk be (Tranzit fesztivál, Afrika Völgy fesztivál saját szervezésben, Sziget fesztivál), számos újságban és televízió műsorban jelentünk meg.
 • Több alkalommal juttatunk el ajándékcsomagokból, gyógyszerkészítményekből, ruhaneműkből, iskolaszerekből, illetve támogatóink gyermekeknek szánt csomagjaiból álló szállítmányt támogatott intézményeinkbe.
 • 2007-ben szerveztük az első Humanitárius turizmus programokat, melyek során több, támogatni kívánó, és különleges élményekre vágyó utazónak mutattuk meg testközelből Afrikát és az ott végzett munkánkat.
 • 2007-ben árva- és diáktámogatási programunkat amerikai partnerszervezetünkkel együttműködésben Etiópiában is elindítottuk.
 • Hogyan értük el mindezeket? Lelkes fiatal csapatunkkal, valamint lelkes támogatóinkkal és önkénteseinkkel. Ha valamilyen módon szeretnél csatlakozni csapatunkhoz, keress fel bennünket, kérd jelentkezési lapunkat!
Afrikáért Alapítvány a twitteren English Afrikáért Alapítvány a facebookon Français

Partnereink

CargoRent.hu A cégautókölcsönző Reaching Hearts for Kids - USA C.H. Robinson Europe Brussels Airlines Qatar Airways Charity March Weblink Nyitott szemmel Mindennapi Afrika - afrikai hírblog RTL Klub TV2 Adhat Vonal Magyar Afrika Platform Szövetség